Dotazy:

Vaše e-mailová adresa:
Váš dotaz:
Součet čísel 5 a 6:

Dotazy a odpovědi

Dobrý den, nenašel jsem zde na webu informaci o možných způsobech platby nájmu. Konkrétně já bych měl zájem o změnu ze SIPO na inkaso z účtu nebo platbu trvalým příkazem z mého účtu. Děkuji

Dobrý den,

způsob úhrady nájemného je uveden v nájemní smlouvě. Z té vyplývá, že je nájemné hrazeno prostřednictvím SIPO. Pokud nájemce chce hradit nájem trvalým příkazem z účtu, lze to opět prostřednictvím SIPO. Nájemce si u své banky zadá trvalý příkaz a nahlásí k němu spojové číslo. Taktéž lze zadat souhlas s inkasem a nahlásit k němu spojové číslo. Rovněž je možné hradit SIPO z účtu způsobem uvedeným na zadní straně inkasního lístku. Způsob úhrady prostřednictvím SIPO máme zaveden z důvodu automatického párování plateb, kdy se platby nahrají a přiřadí automaticky k danému předpisu nájemce.

 

Dobrý den, měla bych zájem o pronájem bytu v Orlové. Můžete mi prosím poradit na koho se mohu obrátit? Děkuji

Dobrý den,

uvolněné byty ve vlastnictví družstva ORLOVAN po nájemcích se přidělují za cenu dle směrnice Města Orlová žadatelům evidovaným v pořadníku převedeného v rámci privatizace z města Orlová, případně doplněného družstvem. Pořadník se doplňuje výjimečně při úbytku žadatelů. V případě zájmu zařadit se do pořadníku je nutno sledovat webové stránky družstva. Letos asi budeme vyhlašovat přijímání žádostí na velikost 1+1. Podmínkou přijetí je, že žadatel nemá v nájmu nebo ve vlastnictví jiný objekt k bydlení.

Další možností je zúčastnit se dražby bytu po vystěhovaném družstevníkovi. Opět se o takové to dražbě lze dozvědět z webových stránek družstva.

Dále je možno se dohodnout se stávajícím nájemcem o podnájmu bytu. Tento podnájem podléhá schválení a je povolován na jeden rok. Poplatek za povolení  činí 2 000,- Kč u nového podnájmu a 1 000,- Kč za prodloužení.

 

Lze využít u BD program JESSICA na úvěr?

Dobrý den, programu JESSICA naše družstvo využít nemůže, jelikož nemá domy v oblasti prohlášené za problémové území města v rámci IPRM. Využíváme však nízkoúročené úvěry z programu PANEL 2013+.

 

Má BD stanovy v souladu se zák.90/2012, O obchodních korporacích(do.30.6.2014)?

Stanovy družstva ORLOVAN byly upraveny v návaznosti na novou legislativu platnou od 1. 1. 2014 v září 2013.

 

Dobrý den chci se zeptat jak je to s měřáky dodávky tepelné energie? Budete je montovat?

Poměrové měřiče tepla jsou v našich domech instalovány již od roku 1995. Postupně dochází k nahrazování odpařovacích ampulí elektronickými měřiči a to v návaznosti na požadavky samospráv.