Orgány družstva

Představenstvo

Příjmení a jméno Funkce
Ing. Jurášková Kamila předseda družstva
Swaczyna Petr místopředseda představenstva
Mgr. Bjalončíková Pavla  člen představenstva
Bolek Svatobor člen představenstva
Kornasová Holišová Ivana člen představenstva
Sedláčková Ivana člen představenstva
Švehlák Milan člen představenstva
Toman Jiří člen představenstva
Žagan Hanuš člen představenstva

 

Kontrolní komise

Příjmení a jméno Funkce
Ing. Heroková Lenka předseda kontrolní komise
Opatřilová Šárka místopředseda kontrolní komise
Koukolová Jarmila člen kontrolní komise
Bc. Mojová Viera člen kontrolní komise
Plívová Margit člen kontrolní komise